ŚWIĘTOJERSKA 28, 32, 34

Emanuel Ringelblum

ONI, II A

„Wczoraj w Gminie wybuchła wielka awantura, dzielono między swoich posady administratorów. [Meszulam] Kaminer przydzielił swoim córkom największe kamienice, przy Świętojerskiej 28, 32, 34 itp.” (s. 187)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.