ŚWIĘTOJERSKA 28 – ŚWIĘTOJERSKA 30 [TRASA]

Abraham Lewin

ONI, IV A

„Pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia zabito kilku Żydów na Lesznie i Smoczej, gdyż <włóczyli się> sami na ulicy. Szli z getta odwiedzić swych krewnych zamkniętych w szopach Schulza i Toebbensa. W szopie szczotkarskim w ubiegły czwartek o 11 wieczorem zabito zięcia Chołodenki – Bibersztajna. Jego żona została zraniona i znajduje się w szpitalu. Ich przewinienie polegało na tym, że przeszli w obrębie szopu z jednego domu do drugiego, z Świętojerskiej 28 do 30. odprowadzali jakąś kobietę. Jeden z niemieckich dozorców strzelił do nich.” (s. 275)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.