ŚWIĘTOJERSKA – DANIŁOWICZOWSKA 7 – GĘSIA 22/24 [TRASA]

Abraham Lewin

ONI/JA, II D (23.05.1942)

„Wczoraj odwiedziła mnie moja była uczennica Hanka T[Auber], która przesiedziała w więzieniu 7 i pół miesiąca za… nienoszenie na ramieniu żydowskiej opaski i za jeżdżenie pociągiem bez zezwolenia. Za to, że posługiwała się aryjskimi papierami i za nielegalne wejście do getta, nie została ukarana. […] Przyjechała do getta tramwajem nr 17 i chciała wysiąść razem ze swoim przyjacielem R[ubinsztajnem] na Świętojerskiej. Tu zostali zatrzymani przez przypadkowego żandarma. Dwa tygodnie trzymali ją na Daniłowiczowskiej razem z prostytutkami. Głodowała tam. Potem wysłano ją do żydowskiego więzienia przy Gęsiej, gdzie przesiedziała jeszcze 7 miesięcy.” (s. 69-70)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.