ŚWIĘTOKRZYSKA 25

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Rano na 9-tą do SKSS.” [12 IV 1940] (s. 83)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.