SZEROKA (obecnie Kłopotowskiego, PRAGA, poza gettem)

Adam Czerniaków

ONI, I

„Na Szerokiej robotnicy podczas rozkopywania znaleźli broń.” [12.III.1940] (s. 73)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.