SZOPY GETTA WARSZAWSKIEGO – LUBLIN, Konzentrazions Lager [TRASA]

Marek Edelman

ONI, IV A

„[…] w połowie listopada (w okresie „spokoju”) nastąpiła wywózka kilkuset Żydów z różnych shopów rzekomo do robót w Konzentrazions – Lager Lublin. Wtedy to właśnie tow. Rozowski wyłamał zakratowane okno wagonu towarowego, wyrzucił przez nie w biegu pociągu siedem dziewcząt (m.in. Gutę Błones, Chajkę Bełchatowską, Wiernik, M. Kojfman) i ostatni sam wyskoczył. Podobne czyny w czasie pierwszej akcji były jeszcze nie do pomyślenia. Jeśliby nawet w wagonie znalazł się śmiałek chcący uciekać, współtowarzysze nie pozwoliliby mu na to z obawy przed konsekwencjami dla pozostałych. Teraz Żydzi zaczynają wreszcie rozumieć, że wysiedlenie – to śmierć. Że nie ma dla nas innej rady, jak ginąć z honorem.” (s. 46)

Bibliografia

– Marek Edelman, Getto walczy. (Udział Bundu w obronie getta warszawskiego), Warszawa 1945.