SZYMANÓW

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„W Szymanowie obok Warszawy (niedaleko Niepokalanowa), w klasztorze, znajduje się podobno 2000 Żydów-uchodźców.” (s. 21)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.