TŁOMACKIE 13

Adam Czerniaków

JA, II B

„Rano Gmina. Zwiedziłem warsztaty i skład na Prostej, Tłomackie 13.” (s.141)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Z restauracji Gertnera [Cafe Gertner] wyciągnęli wszystkich do robót. Na ulicach nikogo nie ruszali. Otoczyli Kercelak i wszystkich wzięli do pracy. Tak samo w tramwajach.” (t. 29: s. 108)

„Kawiarnia Gertnera obecnie aryjska. Przychodzą tam wyłącznie Żydzi. Kelnerki są Żydówkami, ale muszą udawać Polki. Nie odpowiedziały na moje pytanie zadane po żydowsku.” (t. 29: s. 108)

ONI, II

„Jako jeden z najaktywniejszych członków Zarządu Związku Literatów i Dziennikarzy (przy Tłomackiem 13), troszczy się tow. Sagan o los młodych pisarzy i dziennikarzy, których położenie było w owym czasie tragicznie. Z inicjatywy tow. Sagana powołano specjalną sekcję zajmującą się bezrobotnymi, która wywalczyła niejednemu dobremu pisarzowi posadę – w prasie codziennej, w wydawnictwach różnych stowarzyszeń i związków – i tym samym kawałek chleb.” (t. 29a: s. 137)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.