TŁOMACKIE – NALEWKI – UMSCHLAGPLATZ [TRASA]

Abraham Lewin

ONI, II D (10.07.1942)

„W ten czwartek idę dziedzińcem między Nalewkami 17 i Zamenhofa 14. nagle powstaje zbiegowisko. Walenie do drzwi na Nalewkach. Strzelają. Co się dzieje? Okazuje się, że przeprowadzają przez Nalewki z Tłomackiego grupę złapanych Żydów, aby wysłać ich do obozu pracy. Ich krewni zaczęli się do nich pchać. Żandarm zaczął strzelać. Kto jest temu zatem winien?” (s. 164-165)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.