ulice między CHŁODNĄ a LESZNEM (OGRODOWA, SOLNA, ORLA) [OBSZAR]

Abraham Lewin

ONI/JA, III A

„Dziś też były ofiary. Zabici podczas blokady. Wywieźli Mirkę Prywer, jej matkę i brata. Złapali i wywieźli żonę Icchaka Kacnelsona wraz z dwojgiem dzieci. W największym przerażeniu opuszczają ulice znajdujące się między Chłodną i Lesznem. Cały żydowski dobytek zostaje porzucony na pastwę losu, a polscy chuligani wraz z N[iemcami] rozgrabiają go. Cała żydowska Warszawa została zniszczona. To, co się jeszcze ostało, jest zaledwie cieniem tego, co ongiś było. Cieniem, który przypomina śmierć i zagładę.” (s. 194)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.