UMSCHLAGPLATZ – LESZNO 109/111 [TRASA]

Adam Czerniaków

JA, II D

„Rano 5-ta na Umschlagplatzu. O 8-ej nadjechało 1025 wysiedlonych z Berlina. Ogółem kwarant … 2019. Oczyściliśmy drogę i przeprowadzili ich na Leszno 109/111 do kwarantanny. Na czele porządkowi. Z boku policjanci niemieccy. Z tyłu kilkanaście fur z rzeczami i kilka fur z chorymi. Jeden ma nogę w gipsie (wzięty ze szpitala). Element stary, w części inteligencki. Wiele kobiet.” (s. 263)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.