UMSCHLAGPLATZ – TŁOMACKIE 3/5 [TRASA]

Adam Czerniaków

JA, II D

„Rano o 5.30 na placu przeładunkowym. O 6-ej wjechał pociąg z przybyszami z Niemiec. Wygląda na 1000 osób. Przeprowadziłem transport do Biblioteki Judaistycznej. Dziś po 4-ej poprosiłem na herbatę ponad 200 osób, celem wysłuchania sprawozdania o akcji zwolnienia więźniów.” (s. 266)

Bibliografia

 

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.