WARECKA 9

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Na Wareckiej 9 pewien Niemiec kontrolował, co Żydzi wynoszą. Każdy przedmiot z osobna.” (s. 147)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.