WARSZAWA-OTWOCK (linia otwocka) [OBSZAR]

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

 „Studiuje się projekt osiedlenia na linii Otwockiej.” [8 VIII 1940] (s. 110)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Na linii Warszawa-Otwock Żydom nie wolno mieć sklepów.” (s. 128)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.