WIDOK 25

Emanuel Ringelblum

ONI, II A

„Mówi się, że podpisanie zarządzenia o utworzeniu getta miało miejsce w restauracji ‘Pod Bachusem’. Nad  ranem, po pijanemu, ustanowiono wachy, które miały nie wypuszczać Żydów z getta.” (s. 174)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.