WIEJSKA 4/6/8

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Wiejska, blisko słynny Sejm, śpiewy. Siedzę przed drzwiami z napisem zastępcy skarbnika, też słynnego prof. Rybarskiego, że nie ma zasiłków pieniężnych.” [12 IV 1940] (s. 83)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.