WŁOCHY (dzisiejsza dzielnica Warszawy)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„W czysto polskich Włochach biją chłopca, który wołał: ‘Jude’.” (s. 28)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.