WOLBORSKA 21

Rywka Lipszyc

V B, JA/ONI

15 II 1944: „Minia wczoraj wcale nie przyszła do domu na przerwę obiadową. Myślałam, że chyba nie mogła chodzić. To zresztą nic. Wody w domu nie było… Zawsze była woda na Wolborskiej 31, dziś już tam popsute, musiałam dźwigać z Wolborskiej 21. Bardzo się śpieszyłam, gdyż chciałam odebrać brykiety, ostatnią porcję zamiast drzewa… Chciałam tam być przed piątą. Gdy poszłam, kolacja się już gotowała…” (s. 119).

Bibliografia

Rywka Lipszyc, Dziennik z łódzkiego getta, opr. Ewa Wiatr, Kraków: Wydawnictwo Austeria 2017.