WOLBORSKA 39 (łaźnia publiczna)

Rywka Lipszyc

V A, JA/ONI

7 X 1943: „Sala, ja i Cypka wykąpałyśmy się dziś. Poszłyśmy naprzeciwko do kąpieli! Tak nam było przyjemnie, że postanowiłyśmy [częściej] tam przychodzić. Miałyśmy jeden pokój, w którym były [dwie] wanny. Cypka ze mną i Sala sama. Gdy czekałyśmy na opróżnienie pokoju, obok nas na ławce siedział jakiś mężczyzna. Zauważyłyśmy, że on mnie bardzo obserwował, gdy wychodziłyśmy, tzn. gdy się czesałam i drzwi były otwarte, byłam zaczerwieniona, mogłam mu się podobać, gdyśmy czekały, on nas wciągnął w rozmowę [aa], dość z tym” (s. 10).

17 X 1943: „Dziś idziemy do kąpieli. A poza tym znowu mam zmartwienie to samo, że się nie mogę uczyć… Tej nocy śniło mi się, że sobie kupiłam przyrodniczą książkę…” (s. 20).

19 X 1943: „Wczoraj znów miałyśmy wannę. W jednym pokoju (2 wanny) Estusia i Minia i w drugim Sala, Cypka i ja” (s. 20).

V A, JA

(24 I 1944): „Miałam wczoraj wannę, ale musiałam długo czekać…” (s. 78).

Bibliografia

Rywka Lipszyc, Dziennik z łódzkiego getta, opr. Ewa Wiatr, Kraków: Wydawnictwo Austeria 2017.