WOLSKA 18

Adam Czerniaków

JA, I

„Załatwiłem sprawę subwencji dla sierocińców na Wolskiej.” [4 I 1940] (s. 58)

JA/ONI, I

„Schubert dzwoni, że jutro dygnitarze zwiedzą Gminę, szpital, Wolską etc.” [2 X 1940] (s. 125)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Na pogrzebie niemowląt z Wolskiej [dzieci z internatu przy ulicy Wolskiej] położyły wieniec z napisem: ‘Od głodujących dzieci – dla dzieci, które zginęły z głodu’.” (s. 131)

„Dziś Wolska posłała swe dzieci gołe i bose na Tłomackie 5. Miała to być demonstracja przeciwko Gminie, ale przepędzono je stamtąd, więc zawrócili wóz.” (s. 147)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.