WOŁYŃSKA 3 – GĘSIA 25 [TRASA]

Henryk Makower

JA, III

„Dostaliśmy się na Wołyńską. Weszliśmy do pierwszego wolnego domu – nr 3, gdzie na II piętrze znaleźliśmy puste mieszkanie.[…] Zostawiamy rzeczy, ja idę na Gęsią do rodziny.[…] Na Gęsiej [25] panował zupełny spokój, o zarządzeniu jeszcze nikt nie wiedział.” (s. 118)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.