WOŁYŃSKA 3

Henryk Makower

JA, III A

„W nocy, w sobotę z 5 na 6 września 1942 spaliśmy z Emą na Dzielnej. W czasie najmocniejszego snu około 2 rozległy się gwizdy na podwórzu. Czyżby jakaś nadzwyczajna zbiórka o tej porze? Po chwili nasz niepokój przybrał kształty konkretne. Marceli Czapliński głosem zmęczonym ale wyraźnym oznajmił, że z polecenia władz wszyscy mieszkańcy getta powinni się znaleźć do jutra do godziny 10.00 na przestrzeni ograniczonej ulicami Gęsią, Zamenhofa, Smoczą, placem Parysowskim. Należy ze sobą zabrać niezbędne rzeczy i jedzenie na 2 dni. Dla SP przydzielono tam dom przy ul. Wołyńskiej, po stronie nieparzystej.” (s. 118)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.