WSPÓLNA 58 – ALEJE JEROZOLIMSKIE [TRASA]

Adam Czerniaków

JA, I

„Z rana nie można było przedostać się przez Aleje Jerozolimskie do 1 pp.” [5.X .1939] (s. 39)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.