WSPÓLNA 58 – GRZYBOWSKA 26/28 (GMINA ŻYDOWSKA) [TRASA]

Adam Czerniaków

JA, I

„Rano Gmina. Dojazd bez szwanku. Grzybowska pokryta lodem. Przejście między ruinami ciężkie.” [27.II.1940] (s. 70)

 

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.