WSPÓLNA 58 – MARSZAŁKOWSKA – GRZYBOWSKA 26/28 [TRASA]

Adam Czerniaków

ONI/JA, I

„Rano Sz[oszkies] melduje, 7.30 na Marszałkowskiej, kiedy szedłem do Gminy, że część robotników zdezerterowała, część żebrze.” [3.XI.1939] (s. 45)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.