WSPÓLNA 58 – WILCZA [TRASA]

Adam Czerniaków

ONI, I

„Rodzina przeniosła się wieczorem na Wilczą.” [24.IX.1939] (s. 37)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.