ŻABIA 9 (ŁÓDZKI BANK DEPOZYTOWY)

Adam Czerniaków

JA, I

„Rano 8.30 Łódzki Bank Depozytowy. Czekam na Bartla.” [11.XII.1939] (s. 54)

JA, I

„W sprawie pożyczki na szpitale udałem się do Łódzkiego Banku Depozytowego.” [18.XII.1939] (s. 55)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.