ZAMEK KRÓLEWSKI (poza gettem)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Ruina w Zamku [Królewskim]. Biblię z XVII w., którą Mościckiemu podarowała Gmina Żydowska w Płocku, chciano sprzedać Gminie Żydowskiej w Warszawie. Batalion pracy porządkuje Zamek. Zerwano miedziany dach, zerwano podłogi, zrzucono obrazy, rozwleczono po ziemi. Sprawozdania kontroli.” (s. 11)

„W czwartek, 28-go [grudnia 1939], zatrzymali tramwaj nr 4, idący na Pragę, wyciągnęli 25 Żydów do Zamku […] [kazali się im] rozebrać do naga i położyć na ziemi […] jak psy […].” (s. 41)

„Celem wyburzenia Zamku, z którego pozostanie tylko część gotycka, jest ‘zachowanie niemieckiego charakteru Warszawy, która została zbudowana przez Niemców’. Stare Miasto wraz z Zamkiem ma stanowić całość.” (s. 13)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.