ZAMENHOFA 19 [przed sierpniem 1942]

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Żydom nie wolno iść na Pocztę Główną [?] […] iść na pocztę na Zamenhofa – trudna komunikacja – pociągi odjeżdżają […] opóźnienie, często wagony towarowe zamiast osobowych. Żydzi idą […] siedzi w mieszkaniu – zamknięcie całych dzielnic, widziano plakaty o […] nie bacząc na niebezpieczeństwo mnóstwo policjantów na żydowskich ulicach.” (s. 57)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.