ZAMENHOFA 32 – NOWOLIPKI – KARMELICKA – LESZNO 80 [TRASA]

Henryk Makower

JA, III

„Później, gdy mieszkaliśmy już na Zamenhofa, ciągłe spacery na Leszno prowadziły przez odcinek Nowolipek: Zamenhofa-Karmelicka.” (s. 194)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.