ZAMENHOFA – NOWOLIPKI – KARMELICKA – LESZNO – ŻELAZNA – CHŁODNA 26 [TRASA]

Noemi Makower/ Henryk Makower

JA, III C

„Ja miałam pracę wyznaczoną co 3-5 dni (w różnych okresach inaczej). Zwiedziłam więc, jako przydzielona do kolumny niewolników Werterfassung, całą bezludną pustynię w tzw. pasie neutralnym. Szliśmy pustymi ulicami przez Zamenhofa, Nowolipki, Karmelicką, Leszno, Żelazną aż do Chłodnej, gdzie wówczas mieliśmy przydział pracy. […] Moja grupa miała uprzątnąć dom na Chłodnej 26.” (s. 141)

Bibliografia

– Noemi Makower: Wstęp, Szpital chirurgiczny na Lesznie 1, Werterfassung, Zakończenie, w: Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.