ZAMENHOFA/WOŁYŃSKA

Stanisław Gombiński

ONI, III B

„W wielkim budynku przy ul. Zamenhofa i nieparzystej Wołyńskiej (od Zamenhofa do Lubeckiego) – nieopisany ścisk i zamęt. Tu są pracownicy Rady Żydowskiej i funkcjonariusze Służby Porządkowej. Nie ma już pracowników instytucji społecznych, wielu wywieziono, część w shopach, nieliczni, ci szczęśliwi, mający środki i znajomości – „po drugiej stronie”, również pracowników Rady wielu już brak, i ich losy podobnie przebiegały. Najwięcej pozostało funkcjonariuszy Służby [Porządkowej], pewna ilość z nich zginęła, część przeszła do shopów – głównie jako wewnętrzna policja shopu, tzw. werk – i blokschutz, ale gros pozostało, oni wraz z najbliższymi to byli ci uprzywilejowani, nietykalni. Ale dziś wszyscy wiedzą, że muszą być skreślenia, że liczba globalna będzie znacznie zredukowana.” (s. 113)

Bibliografia

– Stanisław Gombiński (Jan Mawult), Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta, red. naukowa i wprow. M. Janczewska, Warszawa 2010, ss. 282.