ŻELAZNA 103 (komenda SS) – GRZYBOWSKA 26/28 (GMINA ŻYDOWSKA) [TRASA]

Adam Czerniaków

JA, I

„Potem pojechał ze mną Wachtmeister celem otworzenia sali gminnej. Resztę zapieczętował. W sali ustawiono 24 krzesła i spisano inwentarz. Sala bez okien, sufit z dziurą od szrapnela.”
[8.X.1939] (s. 39)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.