ŻELAZNA 103 (Siedziba SS)– GRZYBOWSKA 26/28 (GMINA ŻYDOWSKA) – ALEJA SZUCHA 25 (Siedziba GESTAPO) [TRASA]

Adam Czerkniaków

JA, I

„8.30 w SS celem udania się do Komisji Dewizowej w sprawie upłynnienia kontrybucji. Czekałem do 11-ej bezowocnie. Pojechałem do Gminy. Delegacja mieszkańców Nalewki 9 w sprawie aresztowania wszystkich mężczyzn z tego domu. Wieczorem interweniowałem w Gestapo. Należy interweniować u policji polskiej wg oświadczenia komisarza.” [21.XI.1939] (s. 48)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.