ŻELAZNA 103 (Siedziba SS) – GRZYBOWSKA 26/28 (Gmina Żydowska) – DANIŁOWICZOWSKA 7 (Areszt Centralny) – SENATORSKA 22 (Bank Dyskontowy) – GRZYBOWSKA 26/28 (Gmina Żydowska) [TRASA]

Adam Czerniaków

JA, I

„8 rano SS. Do 1 pp. czekałem. Interwencja u Bischofa, na skutek czego zwolnienie na Daniłowiczowskiej 24 zakładników. Dwaj oficerowie pojechali ze mną na Danił[owiczowską] i zwolnili. O 5 pp. wyszli. Potem do Banku, aby mi załatwić dewizy. Potem do Gminy celem otwarcia Wydziału Składek i opieki społecznej.” [10.XI.1939] (s. 46)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.