ŻELAZNA 103 – WSPÓLNA 58 – TWARDA – ALEJE JEROZOLIMSKIE – WSPÓLNA 58 [TRASA]

Adam Czerniaków

JA, I

„O 3-ej SS do 6 pp. Konferencja z Batzem. (…) O 6 pp. pojechałem na żądanie do domu razem z nim, wziąłem drukarza i pojechałem do drukarni na Twardą. Tam omówiono druki. Mam znaleźć rozklejaczy na mieście odezwy niemieckiej. W nocy wróciłem w części autem władz. Na rogu Alei Jerozolimskich zatrzymany przez patrol. Mój Ausweis nie wystarcza. W domu wymioty.” [21.X.1939] (s. 43)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.