ŻELAZNA 68

Henryk Makower

JA, II A

„Zaczęliśmy więc chodzić od domu do domu, do obcych mieszkań, towarzyszyła mi Ema, co mi uprzyjemniało te przykrą wędrówkę. Podczas jednego z takich rajdów natknęliśmy się na Żelaznej 78 na duże 6-pokojowe mieszkanie piekarza Schmidkego. […] Piekarnie mieli prowadzić dalej w swoim domu, odpowiadała im więc bliskość naszego mieszkania , które mieściło się na Żelaznej 68. […] My jednak z Emą martwiliśmy się, gdyż ona z matką musiała się przenieść do innego mieszkania na Elektoralną 28, co wydłużało dość znacznie odległość między nami.” (s. 9)

ONI, III A

„Blokadę taka przeżyłem tylko raz, kiedy odbyła się ona w naszym domu na ul. Żelaznej 68. Było to w sierpniu, wówczas większość domów przeszła już blokadę i spodziewaliśmy się jej codziennie.” (s. 61)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.