ŻELAZNA, okolice Chłodnej

Abraham Lewin

ONI, II D (02.06.1942)

„Wczoraj na Żelaznej, niedaleko Chłodnej, łapali elegancko ubrane kobiety żydowskie i wsadzali je do samochodów. Krążyły pogłoski, że łapią kobiety na roboty. Łapano je raczej do celów filmowych.” (s. 95)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.