ZIELNA 35

Adam Czerniaków

JA, I

„Urządzamy szpital na 100 łóżek pod egidą Gminy. Zielna 35. Środki opatrunkowe i leki damy.” [18.IX.1939] (s. 36)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.