ZIMNA

Henryk Bryskier

JA/ONI, II

„Już następnego dnia zwrócono się do mnie, jako do przewodniczącego Komisji Lokalowej w akcji przesiedleńczej, abym przydzielił będący w mojej rekwizycji lokal na Spółdzielnię Inwalidzką przy ul. Zimnej [nie byłem w stanie ustalić dokładnego adresu], bowiem lokal zaproponowany przez Biuro Kwaterunkowe jest nieodpowiedni. W razie uzyskania rzekomego lokalu, Spółdzielnia będzie finansowana przez hurtowników warzyw, co pozwala nawet na pokrycie pewnych kosztów związanych z opłatami pomieszczenia.” (s. 121)

Emanuel Ringelblum

ONI, II A

„Opowiadają, że w murze na Zimnej zauważono nad ranem wielki otwór, przez który szmuglowano produkty.” (s. 177)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.