ZŁOTA 39 – wieś LIPKA (pod Warszawą) [TRASA]

Ludwik Hirszfeld

JA, VI A/VI B

„Wrażenia te, bezruch aresztu domowego nadwyrężyły moje zdrowie. Nie pomagał mi jedyny ruch, na jaki sobie pozwalałem – kilkugodzinne froterowanie całego mieszkania, ani bieganie naokoło stołu. Utraciłem sprężystość, czułem, że mi dusza i ciało wiotczeją. Nie wiem, czym by się skończył ten pobyt w Warszawie, gdyby ludzie życzliwi nie zaprosili nas na wieś i nie umożliwili znalezienia tam mieszkania.

Trzydzieści kilka kilometrów od Warszawy znajduje się miejscowość Klembów koło Tłuszcza, otoczona pięknymi lasami. Niedaleko niej jest wieś Lipka, gdzie zamieszkałem z żoną u gospodarza Stanisława Kaflika. Z początku jako urzędnik dezynfektor, który dojeżdża na wieś w niedzielę, później, gdy się ludzie przyzwyczaili do nas, zakomunikowałem, że dostałem urlop i zostaliśmy na stałe.” (s. 500-501)

Bibliografia

– Ludwik Hirszfeld, Historia jednego życia, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2011.