ŻOLIBORSKA

Adam Czerniaków

ONI, I

„Mury wstrzymano na Żoliborskiej etc.” [18 IV 1940] (s. 84)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.