O Leksykonie Lalki

Ponad 100 haseł autorstwa cenionych badaczy literatury i kultury XIX wieku, przedstawiających nie tylko najważniejsze postaci i zdarzenia zawarte w arcydziele Prusa, ale także realia stanowiące tło utworu. Odnaleźć można zatem hasła, których bohaterami są i najważniejsze (jak Stanisław Wokulski czy Izabela Łęcka), i mniej oczywiste (jak Suzin czy Krzeszowski) postaci występujące w powieści, ale także i takie, które odnoszą się do świata rzeczywistego w czasie powstania utworu. Leksykon ma dopomóc w takiej lekturze Lalki, która uwzględnia konteksty dla współczesnych Prusowi odbiorców oczywiste, nam zaś nieznane. Można się zatem dowiedzieć, dlaczego w powieści niemal nie ma Rosjan, jakie na podróżującego do Paryża Wokulskiego oczekiwały formalności paszportowe czy jak wyglądały warunki higieniczne w ówczesnej Warszawie. Kolekcja stanowi cyfrową wersję publikacji książkowej z 2012 r., bogatszą m.in. o materiał ilustracyjny – grafiki z XIX-wiecznej prasy warszawskiej ze zbiorów IBL PAN oraz Biblioteki M.St. Warszawy.

Książkowa wersja Leksykonu Lalki (Warszawa 2011) powstała pod redakcją naukową Aliny Kowalczykowej i Agnieszki Bąbel, jej recenzje wydawnicze napisali Marian Kisiel i Marek Stanisz.

Grafiki, których własność nie została określona w opisie hasła, należą do IBL PAN i można je powielać z podaniem źródła; wykorzystanie pozostałych wymaga  zgody ich właściciela.
Loga_nck_ibl