O sympozjum Powieściopisarze o Lalce

Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Roku Prusa (2012) było zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Instytut Badań Literackich PAN dyskusja, której tematem była trwałość dziedzictwa Prusa dzisiaj, a uczestnikami – czołowi polscy pisarze i eseiści: Magdalena Tulli, Inga Iwasiów, Anna Bolecka, Jan Tomkowski, Jerzy Sosnowski, Mariusz Sieniewicz, Radosław Kobierski, Marek Krajewski i prowadzący dyskusję Marek Bieńczyk. Niniejsza kolekcja zawiera autoryzowane wypowiedzi uczestników dyskusji.

Loga_nck_ibl