Autorzy kolekcji

Merytoryczna koncepcja i treści: Marlena Sęczek
Koncepcja struktury, funkcjonalności i mechaniki kolekcji cyfrowej: Bartłomiej Szleszyński, Konrad Niciński, Paweł Ryżko, Agnieszka Szulińska (d.Kochańska), Paweł Rams
Wybór tekstów do antologii: Bożena Wojnowska przy współpracy Marleny Sęczek
Oprawa graficzna i przetwarzanie elementów wizualnych: Paweł Ryżko,
Wprowadzanie treści, grafik, map oraz drzewa genealogicznego do kolekcji: Agnieszka Szulińska (d. Kochańska), Paweł Rams
Koncepcja pozyskania materiałów wizualnych: Konrad Niciński
Koncepcja map: Konrad Niciński, Bartłomiej Szleszyński
Stworzenie map: Paweł Ryżko
Testy i korekty: Agnieszka Szulińska (d. Kochańska), Paweł Rams