O kolekcji Korzenie Janusza Korczaka

Kolekcja cyfrowa Korzenie Janusza Korczaka zawiera materiały związane z rodziną Starego Doktora. Stanowią one szkic do portretu tworzącej się w II połowie XIX wieku wśród polskich Żydów warstwy inteligencji, a także ukazywują korzenie – intelektualne, ideowe, rodzinne – dzieła Korczaka.

Drzewo genealogiczne Henryka Goldszmita prezentuje sylwetki zidentyfikowanych osób począwszy od protoplastów ze strony matki – Mojżesza i Sendra. Za każdym nazwiskiem kryje się artykuł obejmujący biogram oraz dokumenty archiwalne, głównie akta stanu cywilnego. Drzewo można oglądać w całości albo, zaznaczając wybrane nazwiska rodów, wyświetlać tylko poszczególne gałęzie: Rajsów, Goldszmitów, Wolfów, Dajtscherów, Gębickich i innych.

Drugim modułem kolekcji cyfrowej są mapy. Na jednej z nich zaznaczono rodzinne miejscowości, a także kierunki migracji poszczególnych osób lub całych rodzin. Moduł zawiera też Mapy Warszawy. Zaznaczono na nich wszystkie znane warszawskie adresy zamieszkania członków rodziny Goldszmitów i Gębickich, adresy szkół i uczelni, do których uczęszczali, oraz redakcji pism, z którymi współpracowali. Mapy mają też wersję sekwencyjną, a więc pozwalają na wyświetlanie danych dotyczących tylko wybranych osób (Józefa, Jakuba, Henryka i innych).

Kolekcja zawiera także wybór pism Józefa i Jakuba Goldszmitów. Ich teksty z czasopism oraz fragmenty broszur zblokowane w sześciu działach tematycznych, opatrzone przypisami i uatrakcyjnione ilustracjami są małą próbką pisarstwa ojca i stryja Janusza Korczaka –  stanowią reprezentatywny dla podejmowanej przez braci problematyki wyimek z pionierskiej edycji Wybór pism Józefa i Jakuba Goldszmitów O prawo do szacunku w opracowaniu Bożeny Wojnowskiej przy współpracy Marleny Sęczek (Wydawnictwo IBL PAN 2018).