Powstanie Styczniowe

Powstanie styczniowe było przełomowym wydarzeniem
dla XIX-wiecznej Polski, a dla Prusa i jego rówieśników traumatycznym przeżyciem, które ukształtowało ich dorosłość.


Zobacz więcej

Spirytyzm

Panująca w czasach Prusa moda na spirytyzm związana była z ideą empirycznego i naukowego poznania świata – dla pisarza była to próba pogodzenia tego, co duchowe
i materialne.


Zobacz więcej

Prus, nauka i religia

Dla Prusa i innych pozytywistów poznanie naukowe było najważniejszą kategorią oglądu świata. Jednocześnie nie zawsze chcieli całkowicie odrzucić religię i dotychczasową moralność – zderzenie między nauką i religią stanowi wiodący wątek całej myśli Prusa.


Zobacz więcej

Aleksander Głowacki

Wszyscy wiemy, że Bolesław Prus to pseudonim artystyczny Aleksandra Głowackiego. Lecz czy istotnie Prus i Głowacki byli jedną i tą samą osobą?


Zobacz więcej

Sztuka czasów Prusa

Zbudowany za czasów Prusa gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych miejscem najważniejszych wystaw sztuki polskiej, których pisarz był, najczęściej krytycznym, kronikarzem i komentatorem.


Zobacz więcej

Prus i Sienkiewicz

Dwaj najwięksi pisarze owej doby funkcjonowali w kulturze polskiej na dwa zupełnie odmienne sposoby; nie zawsze zgodne z ich wolą.


Zobacz więcej

Warszawa Prusa

Powstanie styczniowe

08 Cytadela

Cytadela

 

 

 

 

 

 

Spirtyzm

07 Nagrobek Lusi

Nagrobek Lusi Raciborowskiej na Powązkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prus, nauka i religia

06 Uniwersytet

Uniwersytet Warszawski

 

 

 

 

 

 

Sztuka czasów Prusa

05 Zachęta

Zachęta

 

 

 

 

 

 

Aleksander Głowacki

04 Kamienica Prusa

Kamienica Prusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prus i Sienkiewicz

03 Al Ujazdowskie z Placem Trzech Krzyży

Aleje Ujazdowskie z Placem Trzech Krzyży