Anna Henryka Goldszmit

Kuzynka Henryka Goldszmita

Córka Jakuba Goldszmita i Gitli Warman; urodzona 6 stycznia 1873 roku w Lublinie; zmarła w 1883 w Warszawie.

Urodziła się w czasie, gdy jej ojciec studiował prawo w Sankt Petersburgu. Od wczesnego dzieciństwa chorowała. Wiele czasu spędzała w uzdrowiskach, m.in. pod Włocławkiem. Ojciec dedykował jej fragment utworu Z księgi legend publikowanego w „Kalendarzu Domowo-Gospodarskim” w 1882 r: „Najukochańszej mojej Andziulce w pamięć lepszych czasów poświęcam”. Anna Henryka zmarła w wieku 10 lat.