CIEPŁA 20

Perec Opoczyński

 

ONI, II
„Ludzie w mieście, rozumie się, nie widzieli różnicy między pocztą na Krochmalnej [32] (segregatura i ekspedycja listów) a pocztą na Ciepłej [20] (ekspedycja paczek), szczególnie kiedy część listonoszy, przypuszczalnie właśnie tych z „batalionu” [„ludzie dyrektora, z którymi pracował razem u Niemców w placówkach”; s. 422] , też nieźle sobie poczynała. Żydzi, którzy mieli krewnych w polskich miasteczkach, „włączonych” przez okupanta do niemieckiego Reichu, dostawali w listach złożone po pięć marek (prawnie obrót marką był w Generalnym Gubernatorstwie zabroniony). Tych pięć marek zwykło znikać z listów. Kto to robił? To pozostaje tajemnicą.” (Żydowski listonosz, s. 424)

 

Henryk Makower

ONI, III

„Coraz bardziej rosły agendy Gminy, które nie mieściły się już w starym gmachu. Sądownictwo i urząd stanu cywilnego przeniesiono naprzeciwko, pod numer [Grzybowska – dk] 29. Nowo powstała poczta mieściła się na rogu Zamenhofa i Gęsiej, w dawnym pałacyku Stanisława Augusta. Jej filia, paczkownia […] na rogu Grzybowskiej i Ciepłej.” (s. 200)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Żydowski listonosz, w: Tenże: Reportaże z warszawskiego getta, przekład, redakcja naukowa i wprowadzenie M. Polit, Warszawa 2012.

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.