DZIKA – GĘSIA 22/24 (więzienie – „Gęsiówka”) [TRASA]

Perec Opoczyński

ONI, II D (czerwiec 1942)

„Dziś około siódmej rano polscy policjanci przyprowadzili zza muru przy Dzikiej do więzienia na Gęsiej około trzydzieściorga zakutych w kajdanki żydowskich dzieci. Po drodze dzieci gorzko płakały. Za nimi szły ich matki, które załamywały ręce z rozpaczy i zawodziły. Ten pogrzeb żywych jeszcze głodnych dzieci, które tam, po drugiej stronie użebrały sobie kawałek chleba czy kartofla, poruszył przechodniów bardziej niż odprowadzanie nieboszczyka.” (Pisma, s. 287-288)

Bibliografia

– Perec Opoczyński, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31 Pisma Pereca Opoczyńskiego, oprac. M. Polit, Warszawa 2017.